Thông tin sản phẩm

  • Thân khóa bằng cây cáp mềm đường kính 10 mm, chống cắt.
  • Dây khóa bọc ống nhựa mềm
  • Loại chìa: Chìa vi tính (Dimple key) với trục côn chắc chắn
  • Số lượng chìa tiêu chuẩn: 02
  • Độ dài 85cm  khiến khóa trở nên đa dụng giúp cột xe vào những vật cố định
  • Kèm gá treo để mắc khóa vào phương tiện

© ABUS August Bremicker Söhne KG Imprint | Privacy Protection

Giới thiệu ABUS

Thương hiệu

ABUS trên thế giới

Thông cáo báo chí

Dự án tiêu biểu

Nhà phân phối tại Việt Nam

Khóa cửa gỗ và phụ kiện