Thông tin sản phẩm

 

Đặc tính kỹ thuật:

 
  • 5 thanh thép mm
  • Liên kết xây dựng cho phép gấp gọn
  • Thanh được liên kết với các đinh tán đặc biệt
  • Xi lanh cao cấp bảo vệ cao chống lại các thao tác, ví dụ: chọn
  • Hai phím được cung cấp với các khóa
 
Khai thác sử dụng:
 
  • Bảo vệ tốt từ thấp đến vừa trộm cắp
  • Khuyến khích cho việc đảm bảo xe đạp tốt
Giao thông vận tải:
 
  • Dễ dàng vận chuyển nhờ vào một túi rattle-miễn phí thực tế
  • Túi Giao thông vận tải với chốt cơ chế và thoải mái một tay hoạt động
  • Lắp linh hoạt với không trượt dây đai velcro hoặc ốc vít trên thiết bị giữ chai
Lời khuyên:
 
Các mẫu thiết kế có màu của 5700 trận đấu mũ bảo hiểm ABUS Pedelec uGrip Bordo cũng như các đô thị ABUS-I v.2 Neon mũ bảo hiểm hoàn hảo
Bordo familiy: sự kết hợp lý tưởng của kháng, trọng lượng và kích thước vận chuyển
© ABUS August Bremicker Söhne KG Imprint | Privacy Protection