Phụ kiện chuyên nghiệp cho hệ thống báo động không dây Secvest 2WAY

 

The wide range of optional accessories relating to all aspects of our alarm systems allows dealers to offer you a tailored security solution.Hàng loạt các phụ kiện tùy chọn liên quan đến tất cả các chức năng của hệ thống báo động của chúng tôi cho phép các nhà phân phối cung cấp cho bạn một giải pháp bảo mật phù hợp với những nhu cầu khác nhau của bạn. Bằng With many components, your requirements can be precisely met.nhiều thành phần mở rộng, yêu cầu của bạn có thể được đáp ứng một cách chính xác.

 

If a wired alarm system is expanded to include a Terxon 2WAY wireless module, you can even use many ABUS wireless components.Nếu một hệ thống báo động có dây được mở rộng để bao gồm những module không dây của Terxon 2WAY, bạn thậm chí có thể tích hợp thêm nhiều thành phần không dây từ ABUS.

 

© ABUS August Bremicker Söhne KG Imprint | Privacy Protection

Giới thiệu ABUS

Thương hiệu

ABUS trên thế giới

Thông cáo báo chí

Dự án tiêu biểu

Nhà phân phối tại Việt Nam

Khóa cửa gỗ và phụ kiện