Các viện kiểm định độc lập giúp bạn quyết nên mua sản phẩm của hãng nào

Tôi nên mua sản phẩm an ninh nào? Con dấu kiểm định và chứng nhận kiểm định giúp bạn nên mua sản phẩm gì và từ nhà sản xuất nào.


Dưới đây là các tổ chức thử nghiệm lớn nhất và quan trọng nhất ở Đức.

 

Stiftung Warentest

 

Stiftung Warentest là một tổ chức bảo đảm quyền người tiêu dùng, được ủy quyền bởi Chính phủ Đức. Tổ chức này thực hiện điều tra độc lập vào và đưa ra các so sánh khách quan về sản phẩm và dịch vụ.

Ökotest

 

Oko-Test xuất bản một tạp chí người tiêu dùng có liên quan chủ yếu đến các khía cạnh sinh thái học nhằm bảo vệ người tiêu dùng

 

 

Testmagazin

 

ETM Testmagazin kiểm tra các sản phẩm dựa trên các tiêu chí rõ ràng và khách quan và cung cấp lời khuyên cũng như các báo cáo đầy đủ đến người tiêu dùng.

 

 

© ABUS August Bremicker Söhne KG Imprint | Privacy Protection

Giới thiệu ABUS

Thương hiệu

ABUS trên thế giới

Thông cáo báo chí

Dự án tiêu biểu

Nhà phân phối tại Việt Nam

Khóa cửa gỗ và phụ kiện